Herman Ebbinghaus

De vergeetcurve van Herman Ebbinghaus

De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus, pionier in het leerpsychologisch onderzoek, wordt gezien als de ontdekker van de klassieke vergeetcurve.  Hij ontdekte dat nieuw aangeleerde dingen eerst volledig konden worden gereproduceerd, maar dat naarmate de tijd verstreek steeds minder kennis gereproduceerd kon worden. Daarbij ontdekte hij dat deze curve uiteindelijk afvlakte tot een constante.

Verder onderzoek leverde het inzicht op dat het verloop van de curve per persoon verschilt. De vergeetcurve van Herman Ebbinghaus, geeft weer hoe snel wij  nieuw aangeleerde leerstof weer vergeten zijn, en is basis voor het continue leerprincipe. Bij sommige mensen verloopt de vergeetcurve gunstiger voor visueel aangeboden materiaal, bij anderen voor auditief materiaal.

De vergeetcurve van Herman Ebbinghaus

Niet stampen maar herhalen

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van professor Ebbinghaus zijn nog steeds actueel en worden breed toegepast om efficiënt te leren:

  • Maak materiaal zinvol, begrijpelijk, leg verbanden en prent daarna pas in
  • Maak gebruik van visueel hulpmateriaal en eventueel auditieve vormen
  • Plan vooral herhaling van de leerstof, vooral kort na het eerste inprenten, daarna met gespreide herhalingsbeurten

De vergeetcurve van Herman Ebbinghaus

Security Awareness App

De Security Awareness App van Avantess-IAM is het hulpmiddel bij uitstek om kennis niet verloren te laten gaan en ondersteunt de theorie van Ebbinghaus. De deelnemer ontvangt wekelijks een aantal vragen betreffende het actuele thema of onderwerp op zijn/haar smartphone, tablet of pc. Dit kan bijvoorbeeld ook na een initiële eLearning of training het geval zijn. Omdat kennis zo vaker wordt gereproduceerd, blijft deze beter en langduriger behouden.

Ook de vergeetcurve verslaan?

Bezoek www.securityawarenessapp.com voor alle informatie of neem contact op via Support Security Awareness App.