Het Nederlands Centrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) heeft op 10 mei een interessante nieuwe publicatie gepresenteerd  op de Internationale One Conferentie 2017 in het Wereldforum in Den Haag.  De publicatie is gericht op de menselijke factor in cybercrime en is getiteld: Onderzoeksagenda, De menselijke factor in Cybercrime en cyberveiligheid.

De agenda geeft richting aan toekomstig onderzoek door het formuleren van de belangrijkste onderzoeksvragen en brengt innovatieve onderzoeksmethoden en datasets in kaart:

  • Waar komt de cybercrimineel vandaan en hoe verdient hij zijn geld?
  • Is een cybercrimineel een nieuw type dader of een ‘oude’ dader op een nieuw werkterrein?
  • Wat zijn de verdienmodellen van cybercriminelen? En kun je potentiële slachtoffers weerbaarder maken?

Cybercriminaliteit is niet een kwestie van technologie alleen: het blijft mensenwerk. In de onderzoeksagenda ‘The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity’ schetsen 22 auteurs de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van menselijke aspecten.

Digitalisering brengt risico’s met zich mee, zo wordt inmiddels onderkend. Het merendeel van de wetenschappelijke onderzoeken naar cybercrime en cybersecurity kent een sterk technologisch karakter. De focus ligt op het ontwikkelen van tools en technieken om ‘incidenten’ te detecteren of tegen te houden. Onderzoek naar de menselijke factor binnen cybercrime en cybersecurity is noodzakelijk om de stap te maken van het tegenhouden van incidenten naar het voorkomen ervan.

Door het gebrek aan onderzoek naar de menselijke factor bij cybercrime en cybersecurity blijven antwoorden op basale vragen onbeantwoord. Hebben we bijvoorbeeld te maken met ‘oude’ misdaadplegers op een nieuw werkterrein, of gaat het om een nieuw type dader met dito kenmerken en motieven? Hoe verdienen cybercriminelen hun geld? En kunnen potentiële slachtoffers weerbaarder worden gemaakt?

Catrien Bijleveld, directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR): ‘Het NSCR als nationaal instituut van NWO zal de komende jaren sterk inzetten op onderzoek naar deze menselijke factor, die cybercriminelen steeds meer zullen gaan gebruiken bij cyberaanvallen.’

Ga naar het volledige persbericht: 

of download de Agenda in pdf:

download de Agenda: the human factor in cybercrime and cybersecurity