‘In 2017 is 75% internetgebruik mobiel’

In 2017 zal driekwart van het internetgebruik plaatsvinden via mobiele apparaten. Dat blijkt uit onderzoek van mediabureau Zenith. Het bedrijf onderzocht zestig landen wereldwijd op de huidige stand mobiele technologie en mobiel adverteren. Op basis hiervan voorspelt Zenith dat het internetverkeer voor 75% afkomstig is van  smartphones en tablets. In 2018 neemt dit vermoedelijk nog verder toe.

‘In 2017 is 75% internetgebruik mobiel’Mobiel internetten heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Waren mobiele apparaten in 2012 nog maar voor 40% verantwoordelijk voor het totale dataverkeer, in 2016 is dit percentage al opgelopen tot 68% procent. Dit komt met name omdat steeds meer mensen een smartphone hebben. In 2012 beschikte nog maar 23% van de mensen in de zestig onderzochte landen over een smartphone. Inmiddels is dat percentage opgelopen tot 56%.

 

Smartphone-dichtheid

De invloed van tablets op deze cijfers is nog relatief klein. Slechts 15% van de onderzochte markten beschikt over een tablet. Niet geheel onverwacht zijn West-Europa, Azië en Noord-Amerika de gebieden waar mobiel internetverkeer het grootste aandeel heeft. Spanje is wat dit betreft koploper: liefst 85% van het internetverkeer in 2016 gebeurde op mobiele apparaten. Tegelijkertijd is Ierland het land met de hoogste smartphone-dichtheid. 92% van de Ieren heeft een smartphone in zijn of haar broekzak. In Nederland ligt dit percentage ongeveer op 86%.

 

Gevolgen voor online leren

Nu driekwart van het internetverkeer via mobiele apparaten gaat verlopen, dient ook het digitaal leren mee te bewegen met deze ontwikkeling. Veel e-learningmethodes verlopen nu nog vaak ‘traditioneel’ via de computer. Het onderzoek van Zenith laat zien dat de focus vooral ook op smartphones en tablets moet worden gelegd. Dit brengt twee grote aandachtspunten met zich mee:

  • ‘In 2017 is 75% internetgebruik mobiel’Allereerst moet kennisontwikkeling via mobiele apparaten op grotere schaal worden gefaciliteerd. Uit het onderzoek van Zenith blijkt dat de rol van de smartphone voor mensen steeds belangrijker wordt. Een leerapplicatie als de Security Awareness App sluit aan op deze ontwikkeling. Het maakt leren mobiel, flexibel en toegankelijk.

  • Dat steeds meer internetverkeer via smartphones en tablets plaatsvindt, betekent niet dat de tijden van de computer voorbij zijn. Het is vooral dat wij steeds multimedialer worden. Mensen switchen op een dag constant van smartphone naar tablet naar desktop. Met de huidige technologische mogelijkheden kan ook e-learning worden verspreid over verschillende devices, zodat dit aansluit op het mediagebruik van mensen anno 2016. Denk aan het volgen van een cursus via de computer, waarna deze opgedane kennis wordt onderhouden met een app.

Leerpakketten

Gezamenlijk met partner  TVOsolutions heeft Avantess-IAM leerpakketten ontwikkeld die aansluiten op deze ontwikkeling. De pakketten bestaan uit verschillende leeroplossingen, waaronder e-learning, klassikale trainingen, webinars en de Security Awareness App. Met de brede leerpakketten worden bovenstaande aandachtspunten mogelijk: smartphoneleren wordt mogelijk en door het multimediale karakter sluiten de pakketten aan op de huidige tijd. Het leren volgt zo de steeds mobielere mens. Meer informatie over onze leerpakketten? Neem gerust contact met ons op.