Continuous Security Awareness Training

Security awareness programma’s zijn ontworpen om gebruikers te informeren over het veiligheidsbeleid van een organisatie. Het doel van een security awareness programma moet niet alleen de voorlichting inzake het veiligheidsbeleid omvatten, maar het moet ook de organisatie helpen begrijpen hoe deze maatregels de onderneming, de werknemers en klanten beschermt. Training systeembeheerders, IT en business management in de security is van cruciaal belang. Security awareness moet ook de business of de niet-technische gebruikers bereiken.

Security awareness training kan helpen bij het afreken met de idee dat het veiligheidsbeleid restrictief is en interfereert met het vermogen van een werknemer om zijn of haar werk te kunnen doen. Het kan ook het management informeren van de mogelijke interne bedreigingen of veiligheids incidenten.

Hoe meer medewerkers getraind worden in security, hoe meer ze begrijpen wat het belang is van de veiligheid en de manieren waarop de beveiliging hen beschermt en eigenlijk in staat stelt om hun werk te doen.

Conclusies

In de snel veranderende wereld van de technologie, moet voor de organisatie een beveiligingsbeleid worden gecreëerd dat past bij de huidige ontwikkelingen en flexibel genoeg is om zich daaraan aan te passen zonder te verouderen. Creëer daarbij een security awareness training die bij de IT systemen van de organisatie past en bijdraagt aan de vakbekwaamheid van een werknemer. Dan blijft het mogelijk om zijn of haar taak met succes uit te voeren.

Security awareness training op basis van continues learning zal middels effectief gedrag bijdragen aan de versterking van de organisatie door het opleiden van management en werknemers, in het terugdringen van security incidenten en het verhogen van de veiligheid.

Ga voor meer informatie naar: www.securityawarenessapp.com